60 ปี แห่งความภูมิใจ

เน้นวิชาการ

ทางโรงเรียนสอนให้นักเรียนเก่งทางภาษาไทยและต่างชาติ เช่น ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติ

ใส่ใจดูแล

ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นอันดับ ต้นๆ เพื่อให้ผู้ปกครอบฝาก
ลูกหลานท่านได้อย่างสบายใจ

สร้างเสริมสังคม

นักเรียนสามารถสร้างสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังรู้จักช่วยเหลือ
ตนเองได้ด้วยเป็นอย่างดี

ความรู้ดี มีคุณธรรม นำความสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

รักสะอาด มารยาทงาม

Play Video

เยี่ยมบ้านนักเรียน

คุณครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนมพากันออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้เข้าใจนักเรียนได้มากขึ้น โดยสอบถามข้อมูลและมอบสมุดระบายสี ใน วันที่ 9 มีนาคม 2562

ข่าวสารล่าสุด